Дефектнотокови защити


Дефектнотокови защити

Защита от дефектнотокови вериги осигуряващи защита от свръхтокове, токове на оттечка, защита на хора от директен и индиректен допир и на инсталации от пожар.

Дефектнотокови защити ID клас АС и клас А Шнайдер Електрик


дефектнотокови защити клас AC и клас А

Осигуряват управление и разединяване на електрически вериги и защита на потребителите срещу директен и индиректен допир.

Комбинирани Дефектнотокови защити DPN N Vigi Шнайдер Електрик


комбинирани дефектнотокови защити

Автоматичен прекъсвач и вградена дефектнотокова защита, осигуряваща защита от свръхтокове и токове на оттечка и защита на хора от директен и индиректен допир и на инсталации от пожар.

Дефектнотокови защити HAGER 25,40 и 63А


дефектнотокови защити Hager

Дефектнотокова защита предназначена за предпазване от повреди в изолацията на инсталациите, пожар и пряк досег с открити тоководещи части.

 • СТАНДАРТ: EN 61009-1 VDE 064 Teil 20+21.
 • Номинално напрежение: 230/400v – 50/60Hz.
 • Номинален ток на утечка 30-300mA.
 • Номинален ток 25, 40, 63А.

Комбинирани Дефектнотокови защити HAGER


комбинирани дефектнотокови защити Hager

Комбиниран автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита в едно устройство с общ корпус.СТАНДАРТ: EN 61009-1 VDE 064 Teil 20+21.

 • Номинално напрежение: 230/400v – 50/60Hz.
 • Крива на автоматичния прекъсвач – В и С.
 • Изключвателна възможност 6кА.
 • Индикатор за положението на контактна система: червено, зелено.

Дигитален напреженов изключвател MN4 1Р


rele_za_prenaprejenie

Дигитален напреженов изключвател 63А 220V

 • Номинално напрежение: 220v – 50/60Hz.
 • Брой полюси - 1
 • Индикатор за волтаж и ампераж
 • Гаранция - 7 години