Контактори


Контактори

Подходящи за използване в сградни инсталации и системи, за управление на осветителни, вентилационни, отоплителни системи и други.

Контактори TeSys Модел К Шнайдер Електрик


контактори TeSys модел К Шнайдер електрик

Намират приложение във всички системи за автоматично управление. Управляват мотори от 6 до 16 А в категориите АС-3. Работна мощност до 7,5 kW при 415V.

Контактори TeSys Модел D Шнайдер Електрик


електрически контактори TeSys Модел D Шнайдер Електрик

Използват се във всички системи за автоматично управление. Номинален ток от 9 до 150А в режим АС-3, номинална работна мощност в АС-3 до 100kV при 415V. Стандартно вградени антипаразитни модули.

Контактори TeSys Модел F Шнайдер Електрик


електрически контактори TeSys Модел F Шнайдер Електрик

Използват се за управление на всички типове електродвигатели за стандартни приложения, за управление на съпротивителни, индуктивни и капацитивни вериги. Номинален ток от 115 до 800А.

Контактори тип СТ Schneider Electric, Шнайдер Електрик


електрически контактори CT Шнайдер Електрик

Модулните контактори СТ управляват еднофазни, трифазни и четирифазни вериги с ток до 100 А.

  • Контактори СТ с ръчно задействане
  • Модулните контактори СТ с ръчно задействане управляват еднофазни, трифазни и четирифазни вериги с ток до 63 А.
  • Ръчно задействаните контактори СТ притежават 3 – позиционен превключвател за: автоматична работа
  • Отменяне на положението „ON“ или поддържане постоянно в положение „ON“
  • Положение „OFF“

Модулни контактори HAGER


модулни контактори HAGER

Модулните контактори са универсални устройства, предназначени за използване в сградни инсталации и системи. Позволяват изпълнението на контролни функции като превключване на осветителни, вентилационни, отоплителни системи и т.н. Предлагат се с номинални токове 20, 25 и 40А. Оперативното напрежение е 230V или 240V 50/60Hz, а броят на полюсите им – 2 или 4, в различни конфигурации на контактите – 2NO, 2NC, 4NO, 1NO+1NC, 2NO+2NC.

Модулни контактори HIMEL


модулни контактори Himel

Модулните контактори са универсални устройства, предназначени за използване в сградни инсталации и системи. Позволяват изпълнението на контролни функции като превключване на осветителни, вентилационни, отоплителни системи и т.н. Предлагат се с номинални токове 20, 25 и 40А. Оперативното напрежение е 230V или 240V 50/60Hz, а броят на полюсите им – 2 или 4, в различни конфигурации на контактите – 2NO, 2NC, 4NO, 1NO+1NC, 2NO+2NC.