Моторни защити


Моторни защити

Този тип защити са проектирани за управление и защита на различни електродвигатели и управление на променливотокови консуматори.

Моторни защити GV2 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК


Моторни защити GV2  ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК

риполюсни термо-магнитни автоматични прекъсвачи, специално проектирани за управление и защита на електродвигатели. Защитата на мотори се осигурява от термо-магнитен защитен елемент вграден в прекъсвача. Магнитният елемент (защита от късо съединение) е с нерегулируем праг на изключване, който е равен на 13 пъти настроената стойност на термичната защита. Термичният елемент (защита от претоварване) включва автоматично компенсиране на оклната температура. Настроеният работен ток на мотора е оказан посредством градуиран бутон. Защита на персонала е осигурена срещу пряк допир до тоководещи части.

Термомагнитни моторни прекъсвачи HAGER


Термомагнитни моторни прекъсвачи HAGER

С автоматичните моторни прекъсвачи съгласно DIN VDE 0660 можете ефективно да защитавате едно - или трифазни двигатели. Те са с регулируемо биметално реле и характеристика на задействане К и защита от претоварване с термично задействане, защита от къси съединения с магнитно задействане.

Моторни Защити ЕЛМАРК ТМ2


моторни защити елмарк

Серията термомагнитни автоматични прекъсвачи ТМ 2 – Ехх са предназначени за управление и защита на асинхронни електродвигатели от претоварване, прегряване или късо съединение. Защитата на двигателя по претоварване се осъществява от вградените в прекъсвача термични елементи, а защитата от късо съединение се реализира от магнитни елементи.

LE1M нереверсивни пускови устройства ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК от 0,25kW до 7,5kW


LE1M нереверсивни пускови устройства ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК

Използват се за директно пускане, спиране и защита от недодустимо натоварване на асинхронни двигатели, и за управление на други променливотокови консуматори.

Пускатели въздушни LT 5 ЕЛМАРК


Пускатели въздушни LT 5 ЕЛМАРК

Серията електромагнитни пускатели за директен пуск LT 5 Dxx са предназначени за дистанционен контрол, директно управление и защита на асинхронни електродвигатели или други електрически консуматори.