Активна Мълниезащита


Активна Мълниезащита

Всяка наша мълниезащита е с успешно издържани лабораторни тестове, съгласно Европейските Стандарти валидни и в Р. България съгласно Наредба № 4 от 22.12.2010 г. обнародвана 01.2011 г.

LAPCX - 040


активна мълниезащита
 • Размери: 70 см./2.30 кг.
 • Габарити: 13х13х70 см.
 • Изпреварващо действие съгласно NCF 17 - 102 Std: 22ms
 • Защитен диаметър: Ниво 1 - 80, Ниво 2 - 108, Ниво 3 - 124

LAPCX - 070


активна мълниезащита
 • Размери: 70 см./2.40 кг.
 • Габарити: 13х13х70 см.
 • Изпреварващо действие съгласно NCF 17 - 102 Std: 31ms
 • Защитен диаметър: Ниво 1 - 98, Ниво 2 - 130, Ниво 3 - 146

LAPBX - 125


активна мълниезащита
 • Размери: 80 см./4.20 кг.
 • Габарити: 17х17х80 см.
 • Изпреварващо действие съгласно NCF 17 - 102 Std: 40ms
 • Защитен диаметър: Ниво 1 - 106, Ниво 2 - 152, Ниво 3 - 168

LAPBX - 175


активна мълниезащита
 • Размери: 100 см./4.80 кг.
 • Габарити: 17х17х100 см.
 • Изпреварващо действие съгласно NCF 17 - 102 Std: 63ms
 • Защитен диаметър: Ниво 1 - 148, Ниво 2 - 184, Ниво 3 - 204

LAPDX - 250


активна мълниезащита
 • Размери: 100 см./5.00 кг.
 • Габарити: 25х25х100 см.
 • Изпреварващо действие съгласно NCF 17 - 102 Std: 96ms
 • Защитен диаметър: Ниво 1 - 230, Ниво 2 - 262, Ниво 3 - 286