Инсталационни проводници


Инсталационни проводници за дома и индустрията

Предлагаме широко разнообрази от инсталационни проводници готови да намерят качествени решения във всеки един проект свързан с Вашата домашна или индустриална електрическа инсталация.

ПВ-А2


гъвкави медни проводници

Инсталационен проводник с гъвкави медни жила и изолация от ПВХ при номинални напрежения Uo/U: за сечение до 1 мм2 300/500V, за сечение от 1.5 ÷185мм2 450/750V и от 1.5 ÷185мм2 450/750V. Произведен съгласно БДС 4305-90. Предназначен за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати при малки радиуси на огъване. Цвят на изолацията – жълтозелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт.

 • Макс. продължителна температура на нагряване +70℃
 • Експлоатация при температура от -30℃ до +50℃
 • Мин. радиус на еднократно огъване: 10xD

ПВ-А1


плътни медни проводници

Инсталационен проводник с плътно медно жило до 10мм2 сечение и усукани жила за 16 мм2 и нагоре, изолация от ПВХ при номинални напрежения Uo/U: за сечение 0.2÷1 мм2 300/500V, за сечение 1.5÷185 мм2 450/750V. Произведен съгласно БДС 4305-90. Предназначен е за неподвижно полагане в осветителни мрежи силови и сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати. Цвят на изолацията – жълтозелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт.

 • Макс. продължителна температура на нагряване +70℃
 • Експлоатация при температура от -30℃ до +50℃
 • Мин. радиус на еднократно огъване: 15xD

ПВВ-МБ1 (Мостов кабел)


мостови проводници

Инсталационен проводник – мостов с плътно медно жило (2 или 3 жила), изолация от ПВХ при номинални напрежения Uo/U 220/380V. Произведен съгласно БДС 4305-90. Предназначен е за неподвижно полагане в силови инсталации и осветителни мрежи. Външна обвивка – бяла, сива или черна. Паралелно положени жила, едното от които е жълто/зелено – плосък с мост. Устойчив на въздействие на пламък.

 • Монтаж при температура не по-ниска от -5℃
 • Макс. продължителна температура на нагряване: +70℃
 • Експлоатация при температура от -30℃ до +50℃
 • Мин. радиус на еднократно огъване: 15xD.

ПВУ-А1


плътни усукани проводници

Инсталационен проводник, с плътни или усукани медни жила и ПВХ изолация, при номинални напрежения Uo/U: за сечение до 1мм2 300/500V и над 1 мм2 450/750V. Произведен съгласно БДС 4305-90. Предназначен за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за монтаж в електрически табла. Устойчив на въздействието на пламък. Цвят на изолацията – за двужилни- черен, светлосин, за трижилни – черен, светлосин, кафяв.

 • Макс. продължителна температура на нагряване +70℃
 • Експлоатация при температура от -30℃ до +50℃
 • Мин. радиус на еднократно огъване: до 10xD

ПСКГ


плътни усукани проводници

Топлоустойчив проводник с гъвкави медни жила и изолация от силиконов каучук, при номинални напрежения Uo/U: 660V. Произведен по БДС 8758-77. Предназначен за монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишена температура или за изводни проводници. Цвят на изолацията – бял.

 • Макс. продължителна температура на нагряване +180℃
 • Експлоатация при температура от -60℃ до +180℃
 • Мин. радиус на еднократно огъване: до 5xD