Контролни проводници


Контролни проводници за дома и индустрията

Контролни проводници за изграждане на компютърни, измервателни и контролиращи системи.

FTP cat.5е


ftp проводници

Кабел усукан по двойки за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, с честота до 100 MHz за cat.5 и до 125 MHz за cat.5е. Използва се при изграждане на компютърни системи, измервателни и контролиращи системи и за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи.

UTP cat.5e


utp проводници

Кабел усукан по двойки за пренос на данни във високочестотни (LAN) мрежи, с честота до 100 MHz за cat.5 и до 125 MHz за cat.5е. Използва се за изграждане на компютърни системи, измервателни и контролиращи системи с устойчивост на електромагнитни влияния.

S-FTP cat.6, cat.7


sftp проводници

Кабел усукан по двойки, с екран от ламинирано фолио, втори екран от медна калайдисана оплетка за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, с честота до 100 MHz за кат.5. Използва се при изграждане на компютърни, измервателни и контролиращи системи и за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи.