Силови проводници за ниско напрежение


Силови проводници за ниско напрежение

Изключително подходящи за пренос на ниско напрежение и разпределение на електрическа енергия.

СВТ-с


силови pvc проводници

Силов кабел НН с PVC изолация и плътни или усукани медни жила, произведен по БДС 16291-85. Предназначен е за пренос и разпределение на електрическа енергия при неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50Hz (затворени помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти). Външната обвивка е черна, устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи както и на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1.

  • Монтаж при температура не по-ниска от -5℃
  • Експлоатация при температура от -5℃ до +50℃
  • Мин. радиус на еднократно огъване – 10xD
  • Изпитвателно напрежение – променливо 4 kV

САВТ-с


силови pvc проводници

Силов кабел НН с PVC изолация и плътни или усукани AL жила, произведен по БДС 16291-85. Предназначен е за пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50Hz (затворени помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти). Външната обвивка е черна и е устойчива на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1.

  • Монтаж при температура не по-ниска от -5℃
  • Експлоатация при температура от -35℃ до +50℃
  • Мин. радиус на еднократно огъване – 10xD