Услуги


Услуги

Предлагаме на своите клиенти:

  • Проектиране и изграждане на цялостни слаботокови и силнотокови инсталации за жилищни сгради и такива с промишлено предназначение, както и сгради с обществен достъп като хотели, заведения и други;
  • Проектиране, изработка и асемблиране на ел.табла;
  • Монтаж на ключове, контакти, осветителни тела, бойлерни табла , апартаментни табла, полагане на проводници и други;
  • Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни ел.инсталации;
  • Контролни замервания, изготвяне на техническо досие и всички необходими нормативни документи;
  • Изпълнение на съвременни осветителни решения с LED светлоизточници ;
  • Изграждане на домофонни и видео системи;
  • Екстериорни светлинни решения;
  • Ремонт на стара ел.инсталация по новите изисквания;